Takut Miskin Dari Syaitan, Padahal Allah Menjamin Rejeki Kita

Pro-rahasia.com, Syaitan menjanjikan ( menakut – nakuti ) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu beruat kejahatan ( kikir ) , Sedang allah menjanjikan untukmu ampunan dan karunia dari padanya. Dan allah maha luas ( karunia-nya ) lagi maha mengetahui . ( QS. Al Baqarah : 268 ).

Maksudnya syaitan menakut – nakuti kalian dengan kemiskinan agar kalian menahan harta terdapat dalam tangan kalian . Sehingga kalian tidak menginfakanya , Dalam mardhatillah ( keridhaan allah ). Di samping syaitan melarang kalian berinfaq agar tidak jatuh miskin , Syaitan juga memerintahkan kalian berbuat maksiat , Dosa , perbuatan haram dan selalu menyalahi perintah allah sang khaliq.

Dengan demikian syaitan adalah penyebab datangnya kemiskinan kepada seseorang yang menaatinya dari selain allah ta’ala. Sebab malaikat senantiasa mendoakan kebinasaan bagi orang pelit yang tidak mau berinfaq. Malaikat memohon kepada allah agar menghancurkan harta yang dia kumpulkan akibat kekikiranya  dalam hadits Nabi , Menyebutkan doa malaikat tersebut .

Tiada suatu hari pun yang para hamba berada di pagi hari , Kecuali yang para hamba berada di pagi hari kecuali terdapat dua malaikat yang turun ke bumi . Salah satunya berdoa , Ya allah berikan ganti kepada orang yang berinfaq , Sementara yang lain berdoa . Ya allah berikanlah kebinasaan bagi orang yang pelit .

Baca Juga (Inilah Dosa Syirik Yang Tidak Sengaja Sering Kita Ucapkan, Setiap Harinya)

Takut Miskin Dari Syaitan, Padahal Allah Menjamin Rejeki Kita | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *