Sifat Syaitan Yang Sering Kita Lakukan Dalam Pekerjaan

Pro-rahasia.com, Apakah Terburu-Buru Itu dari Syaitan? Jawab: Benar! Sifat terburu-buru datangnya dari syaitan. Allah berfirman: “Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akar aku perlihatkan kepadamutanda-tanda (adzab)-Ku. Makajanganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera.” (QS. Al Anbiya’: 37)

Juga firman-Nya: Manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan.Dan manusia bersifat tergesa gesa ( QS Al isra : 11). Al-Qurthubi berkata: “Khuligal Insaanu min ajal, maksudnya. Sifat manusia memang selalu terburu-buru.” Sementara untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman memerlukan renungan dan sikap pelan-pelan. Sikap terburu-buru tentu menghalangi datangnya pengetahuan dan pemahaman. Karena itu pada saat terburu-buru, syaitan menebar keburukannya kepada manusia tanpa dia sadari.

Dari Anas bin Malik aab, dari Nabi beliau bersabda: “Sikap pelan-pelan datangnya dari Allah. Sementara sikap buru-buru datangnya dari syaitan. Tiada sesuatu pun yang paling banyak pemaafannya selain daripada Allah. Dan tiada sesuatu pun n yang paling dicintai Allah daripada Al-Hamdu (memuji allah ).

Baca Juga (Mengatasi Rep-Repan Saat Sedang Tertidur Pulas, Didalam Islam)

Sifat Syaitan Yang Sering Kita Lakukan Dalam Pekerjaan | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *