Sifat Munafik Datang Dari Syaitan, Begini Cara Hindarinya

Pro-rahasia.com, Benar ,Sekali allah berfirman : Apabila mereka berjumpa dengan orang – orang yang beriman , Mereka mengatakan : Kami telah beriman dan bila mereka kembali kepada syaitan – syaitan mereka . Mereka mengatakan : Sesungguhnya kami sependirianmu , Kami hanyalah berolok – olok ( QS Al Baqoroh 14 )

Maksudnya , jika orang orang yang munafik berjumpa kaum mukminin , Mereka menampakan tanda – tanda keimanan , Tapi ketika mereka berpaling , Mereka kembali dan pergi kepada syaitan – syaitannya yaitu para pembesar dan pemimpinya . Mereka adalah pendeta – pendeta yahudi dan para pemimpin kaum musrikin serta munfaikin . Jadi syaitan di sini adalah syaitan golongan jin dan manusia orang munafik berkata: “Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok.” Maksudnya: Kami hanya main main dan mengolok-olok mereka Sedangkan firman Allah:

‘Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ibnu Jarir berkata: “Allah 8s memberitahukan bahwa Dia akan mengombang-ambingkan mereka pada Kiamat.” Saudaraku, penyakit nifakadalahpenyakityang sangat berbahaya

Iman tidak berpengaruh sama sekali dalam kalbu orang , Makanya, di antara sifat orang munafik yang paling kelihatan adalah dia mempunyai dua wajah. Yakni selalu menampakkan kejujuran dan ketulusan, tapi di sisi lain dia menyembunyikan kedustaan.

Ia menampakkan kesetiaan tapi menyembunyikan sifat pengingkarannya terhadap janji. Dia menampakkan sifat amanah , menyembunyikan sifat pengkhianatnya. Dia juga menampakkan seakan dirinya orang shalih, alim dan
komit terhadap agama, tapi di balik itu ia menyembunyikan sikapnya yang menyalahi syariat. Karena itu adzab yang didapatinya sangat pedih.

 
Allah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari Neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.” (QS. An Nisa’: 145)

Source : Jin dan Sihir Menurut Pandangan Islam By Syaikh Ridha Abdullah Basya

Baca Juga (Mirisnya Dibalik Penampilan Topeng Monyet Yang Seru)

Sifat Munafik Datang Dari Syaitan, Begini Cara Hindarinya | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *