manfaat membaca al quran

Kisah Kezuhudan Ulama Dalam Membaca Al Quran Saat Puasa

Posted on
Pro-rahasia.com, ULAMA SALAF DALAM MEMBACA AL-QURAN PADA BULAN RAMADAN BERIKUT ini beberapa kisah kezuhudan para ulama dalam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan   diambil dari buku asy-Syu’b karya Imam Baihaqi.
manfaat membaca al quran
l. Ibnu Masud, seorang sahabat Rasulullah saw. biasanya pada bulan-bulan lain ia menamatkan Al Quran setiap seminggu sekali dari Jumat ke Jumat lagi). Namun, apabila Ramadan tiba, beliau menamatkannya setiap tiga hari sekali.
2. Cucu Manshur bin Zadzan, seorang ulama ternama, berkata: “Kakekku, Mansur bin Zadzan, selalu menamatkan bacaan Al-Quran setiap bulan Ramadan sebanyak dua puluh kali, dan itu di luar bacaan shalat (maksudnya apabila ditambah dengan bacaan shalat-
nya tentu lebih dari dua puluh kali)”
3. b, putra seorang ulama besar bernama Saad bin Ibrahim az-Zuhri, berkata: “Ayahku, Saad bin Ibrahim az-Zuhri, apabila berada pada malam 21, 23, 25, 27, dan 29, ia tidak berbuka puasa tapi ia telah menamatkan Al-Quran. Bahkan, ia membacanya lagi sampai tamat di antara waktu Magrib dan Isya akhir. Umumnya, saat itu orang-orang melaksanakan shalat Isya dan tarawih pada bulan Ramadan diakhirkan (dini hari)
4. Imam Bukhari, pengarang Kitab Shahih al- Bukhari, apabila awal malam pertama Ramadan tiba, beliau mengumpulkan teman-teman dan koleganya, lalu shalat berjamaah bersama. Setiap rakaat membaca dua puluh ayat sampai tamat Al-Quran. Demikian juga ia membaca Al-Qura pada waktu dini hari antara setengah dan dua pertiga Al-Quran sampai
waktu sehingga dalam tiga hari, ia telah menamatkan satu Al-Quran secara lengkap. Ia juga me namatkan Al-Quran setiap siang hari di bulan Ramadan (satu siang satu kali tamat). Ia menamatkannya pas saat buka puasa.
Lalu ia berkata: “Setiap tamat membaca Al-Quran terdapat doa yang akan dikabul. kan (doa mustajab)
5. Imam Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki dalam bidang Fiqh, apabila Ramadan tiba, beliau meninggalkan membaca hadis, juga meninggalkan tempat-tempat ilmu, dan memperbanyak membaca Al – Quran
6. Imam al-Zuhri, ulama hadis kenamaan, apabila bulan Ramadan tiba, ia berkata: “Bulan Ramadan ini khusus untuk membaca Al-Quran, bersedekah, dan memberi makan fakir miskin.
7. Qatadah, seorang ulama hadis, apabila bulan Ramadan tiba, ia selalu menamatkan membaca Quran setiap tiga hari sekali, padahal pada bulan bulan selainnya, ia biasa menamatkan setiap tujuh hari sekali. Dan apabila pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, ia menamatkan Al-Quran setiap satu malam satu kali.
8. Sufyan al-Tsauri, seorang ulama Fiqh muka, apabila bulan Ramadan tiba, ia meninggalkan amalan-amalan ibadah lainnya dan ia hanya membaca Al-Quran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *