Kekuatan Jin Kafir Akan Hilang Jika Bertemu Dengan Orang Mukmin

Pro-rahasia.com, Apa Itu Kekuatan syaitan? Jawab: Allah berfirman: “Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.” (QS. An-Nisa’: 76) Maksudnya: Orang-orang mukmin berperang demi ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya. Sementara orang-orang kafir berperang karena menaati syaitan.

Setelah itu Allah mengobarkan semangat orang-orang mukmin agar memerangi musuh-musuh-Nya. Dia berfirman: “Sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.” (QS. An-Nisa 76)

Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khaththab “Demi Rabb yang jiwaku dalam genggaman tangan-Nya! Tidaklah syaitan berjumpa denganmu ketika melewati suatu jalan kecuali ia mencari jalan lain selain jalanmu. Sesungguhnya syaitan tidak ada kekuatan terhadap orang mukmin.” Disebutkan dalam Fathul Bari, 7/47 dari hadits Hafshah  dia berkata: “Sesungguhnya syaitan tidak pernah berhadapan dengan Umar sejak masuk Islam, kecuali sya itu tersungkur di hadapanwajahnya.

Baca Juga (Jin Tidak Akan Mampu Berubah Menjadi Hal Ini)

Kekuatan Jin Kafir Akan Hilang Jika Bertemu Dengan Orang Mukmin | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *