Banyak Jin Menyamar Jadi Anjing Hitam, Boleh Dibunuh Dengan Syarat…

Pro-rahasia.com, Saya Mempunyai Anjing Hitam. Apakah la Termasuk Syaitan? Jika Benar Demikian Apa Boleh Saya Membunuhnya dan Bagaimana Caranya? Jawab: Dari Abu Qilabah itb; sesungguhnya Rasulullah .bersabda: “Sekiranya anjing bukan salah satu umat, pasti aku memerintah [kalian] untuk membunuhnya. Tapi aku khawatir hendak membinasakan satu umat. Maka bunuhlah setiap anjing yang berbulu hitam pekat saja. Karena ia adalah syaitan atau jin.
Benar anjing hitam adalah syaitan. Makakita boleh membunuhnya Caranya dengan meletakkan racun pada makanannya. Kita sangat wajib membersihkan rumah kita dari anjing. Sebab, diriwayatkan dari Abu Thalhah Sesungguhnya Rasulullah E bersabda: “Para Malaikat tidak masuk rumah yang didalamnya terdapat anjing maupun patung Kecuali anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga rumah.
Tapi dengan dua syarat: Jangan mengambil anjing yang berwarna hitam pekat dan mempunyai dua titik di sekitar matanya, karena dia adalah syaitan sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dan hendaknya anjing diletakkan di luar rumah, bukan di dalamnya.
Baca Juga (Dengan Uang 100 Ribu, Kita Mendapatkan Pahala Mengalir, Bagaimana Caranya?)
Banyak Jin Menyamar Jadi Anjing Hitam, Boleh Dibunuh Dengan Syarat… | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *