Apakah Berolok – Olok / Bullying Datangnya Dari Syaitan ?

Pro Rahasia.com, ​Ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat beliau, tiba-tiba datang seorang lelaki dan mencaci Abu Bakar. Tapi Abu Bakar diam saja. Kemudian lelaki itu mencaci lagi untuk kedua kalinya dan Abu Bakar tetap diam saja. Lelaki itu mencacinya untuk yang ketiga kali, maka Abu Bakar membela diri. Maka Rasulullah berdiri ketika Abu Bakar membela diri. Abu Bakar pun bertanya: Apakah anda marah kepadaku, wahai Rasulullah?”

Rasulullah menjawab: “Seorang malaikat dari langit telah turun untuk mendustakan perkataan orang yang mencacimu. Tapi ketika engkau membela diri, datanglah syaitan. Karena itu aku tidak bisa duduk di
sini ketika syaitan sudah datang.” Dari Sulaiman bin Shurad , dia berkata ‘Aku pernah duduk bersama Nabi kemudian ada dua orang sedang bertengkar. Salah satunya sudah memerah wajahnya dan​ mengembang urat-urat lehernya.

saling mengejek

Maka Nabi bersabda: Aku mengetahui satu kalimat, jika dia mengucapkannya pasti hilang kemarahan yang ada dalam dirinya. Jika dia mengatakan: “Audzu billaahi minasy syaithaanir rajiim’ pasti hilang kemarahan yang dia dapati.’ Orang-orang pun berkata kepada lelaki yang marah “Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Nabi Ra?! Lelaki itu menjawab: Aku bukan orang gila.

Source : Jin Dan Sihir Books By Syaikh Ridha Abdullah Basya

Baca Juga ( Awas Membawa Senjata Tajam Itu Dari Syaitan Dan Bisa Jadi … )

Apakah Berolok – Olok / Bullying Datangnya Dari Syaitan ? | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *