Inilah Visi & Misi Syaitan Menggangu Manusia Selama Hidup

Pro-rahasia.com, Apa saja Langkah-Langkah Syaitan Itu? Jawab: Allah berfirman: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Ketika Allah menjelaskan bahwa tiada Ilah yang patut diibadahi dengan benar selain hanya Dia. Juga menjelaskan bahwa diriNya satu-satu-Nya yang menciptakan, maka Dia menjelaskan pula bahwa Dialah satu-satu-Nya yang memberi rezeki seluruh makhluk-Nya.

Kemudian ketika menyebutkan anugerah-Nya yang besar kepada makhluk ini. Dia menjelaskan bahwa diri-Nya membolehkan kepada seluruh makhluk untuk memakan setiap yang halal dan baik di muka bumi.

Juga melarang mereka mengambil manfaat dari setiap yang haram Sedangkan firman-Nya: “Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” Ini adalah peringatan kepada kita agar menghindari syaitan. Karena setiap maksiat yang dikerjakan hamba, merupakan langkah-langkah syaitan.

Allah  juga berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)

Pada ayat ini Allah memerintahkan hamba-hamba beriman yang membenarkan Rasul-Nya agar mengambil seluruh ajaran dan syariat Islam, mengamalkan seluruh perintah-Nya, juga meninggalkan setiap yang dilarang-Nya semampu mereka secara keseluruhan

Untuk firman-Nya: “Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya.” Maksudnya: Masuklah kalian ke dalam Islam dengan menaati Allah dan Rasul-Nya secara keseluruhan tanpa meninggalkan satu perintah pun. Juga dengan mengerjakan semuanya dan tidak setengah-setengah.

“Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan.”Maksudnya: Kerjakan seluruh ketaatan kepada Allah dan hindari setiap perkara yang diperintahkan oleh syaitan. Karena syaitan, musuh yang nyata bagi kalian.

Baca Info Terkait ( Mimpi Buruk Semuanya Datang Dari Syaitan , bagaimana Cara Mengatasinya )

Inilah Visi & Misi Syaitan Menggangu Manusia Selama Hidup | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *