Inilah Transportasi Tangguh Yang Dipakai Pada Zaman Nabi

Pro-rahasia.com, Apa saja Sarana Transportasi Pada zaman Nabi ? Dan Apakah Sarana Transportasinya Diikuti syaitan? Jawab: Allah berfirman tentang sarana transportasi pada zaman dahulu:

api antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu rezeki yang mengikuti langkah-langkah syaitan

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-An’am: 142)

Maksud amuulah” pada ayat: Adalah unta kuda, baghal, keledai, dan apa pun yang bisa ditunggangi atau dijadikan angkutan. Sedangkan “Farsya’, adalah kambing. maksudnya: Makanlah apa pun yang  Allah kepada kalian berupa buah-buahan, tanaman, dan binatang ternak.

Semuanya diciptakan Allah sebagai rezeki bagi kalian.( maksudnya: Janganlah kalian mengikuti jalan dan perintah syaitan sebagaimana dilakukan orang-orang musyrik mengharamkan rezeki Allah berupa buah-buahan dan yang tanaman sebagai kedustaan atas Allah maksudnya: Sesungguhnya syaitan bagi kalian wahai manusia adalah musuh yang sangat nyata permusuhannya.

Sebagaimana firman Allah pada ayat lain:

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni Neraka yang menyala-nyala.” (QS. Fathir: 6).

Baca Juga (Inilah 10 Dosa Penghambat Rejekimu, Dalam Bekerja)

Inilah Transportasi Tangguh Yang Dipakai Pada Zaman Nabi | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *