Dulu Jin Itu Disembah Banyak Orang, Sekarang Masih Adakah?

Pro-rahasia.com, Sesungguhnya sembah itu hanya untuk allah , Tiada yang patut di sembah selain allah.Termasuk jin dan bangsa malaikat sekalipun.Allah itu yang menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isi – isinya.Apakah anda sanggup seperti allah , kalau anda bayangkan sebsar allah.Mungkin semua isi alam semesta ini hanya bagaikan debu yang di masukan kedalam samudra yang luas.Tidak ada apa – apanya.

Anda ingin selamat darisiksa kubur dan dahsyatnya panas api neraka ? Tapi anda masih suka menyembah jin ? Jangan harap.Anda akan kekal di dalam neraka karena anda secara nyata mempersekutukan allah dengan mahluk lain yang sangat rendah dan tidak ada apanya.Zaman dahulu ya orang banyak sekali yang sembah dan bersujud kepada jin.Mungkin bagi mereka jin itu mahluk gaib yang hebat.Kalau di bandingkan kita sendiri jauh lebih baik kita di bandingkan mereka.

Jangankan dahulu , Sekarang juga masih banyak orang pedalaman yang masih banyak mempersekutukan allah dengan meminta – minta kepada jin.Okey silahkan simak umat dahulu ternyata banyak yang sembah jin dan ternyata sangat tidak berguna dan hanya membuat kira rugi saja.

Apakah di Antara Umat Terdahulu Ada yang Menyembah Jin? 

Jawab: Benar! Di antara umat terdahulu ada yang menyembah jin. Bahkan pada umat ini. Berdasarkan firman Allah yang berbunyi: Malaikat-Malaikat itu menjawab: Maha suci Engkau.Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin; kebanyakan mereka beriman kepada jin itu’.Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan) kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan kepada sebahagian yang lain.” (QS. Saba’: 41-42)

.Maha suci Engkau.” Yakni: Maha Agung dan Maha Besar jika ada tuhan lain selain-Mu. “Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. “Yakni: Kami semua adalah hamba-hamba bagi-Mudan kami berlepas kepada-Mu dari mereka.”Bahkan mereka telah menyembah jin.” Yakni: Menyembah syaitan-syaitan. Karena tidaklah mereka menyembah berhala kecuali mereka adalah menyembah syaitan. Kemudian syaitan menjadikan indah perbuatan mereka dan menyesatkan mereka “Maka pada hari ini sebahagian kamu tidak berkuasa (untuk memberikan)

kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan kepada sebahagian yang lain.” Yakni: Para sesembahan dan berhala yang dahulu kalian harap bisa memberikan manfaat pada hari ini, sa sekali tidak berguna bagi kalian.Juga berdasarkan firman-Nya di bawah ini: “Mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah-lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong (dengan mengata Bahwasanya Allah

mempunyai anak laki-laki dan perempuan, tanpa (berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka Allah berfirman: “Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di pesawangan yang menakutkan; dalam keadaan bingung, dia
mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan): “Marilah ikuti kami”.

Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya petunjuk dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam.” (QS. Al-An’am: 71)

“Seperti orangyang telahdisesatkan oleh syaitan dipesawangan yang menakutkan.” Yakni: syaitan yang dimaksud adalah hantu. Dia memanggil orang yang tersesat itu dengan namanya, nama bapaknya , dan nama kakeknya. Akhirnya ia pun mengikuti syaitan itu  “Dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus. Maka dia (penyembah berhala) adalah seseorang yang tidak menjawab petunjuk Allah.

Justru ia menaati syaitan dan melakukan maksiat di muka bumi. Ia berpaling dari kebenaran dan tersesat darinya.”Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk.” Yakni: Petunjuk adalah dari Allah sementara kesesatan adalah yang diserukan oleh jin Juga berdasarkan firman Allah “Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.” (QS. Yasin: 60) berikan.” (QS. Al-An’am: 1oo)

Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang di samping menyembah Allah mereka juga menyembah tuhan yang lain. Mereka berbuat syirik ketika beribadah kepada Allah. Yaitu dengan menyembah jin. Mereka menjadikan jin-jin sebagai sekutu- sekutu bagi Allah dalam ibadah. Maha Suci Allah dari kesyirikan dan kekufuran mereka. Jika seseorang bertanya: Bagaimana dikatakan mereka menyembah jin, padahal pada hakikatnya mereka menyembah berhala? Jawabannya: Sesungguhnya mereka tidak menyembah

berhala-berhala itu, kecuali karena menaati jin. Seperti seseorang yang keluar bersama kaum dalam suatu perjalanan kemudian tersesat Maka syaitan membuatnya kebingungan sehingga ia bertambah jauh dari kawan-kawannya. Padahal kawan-kawannya memanggilnya tapi dia tidak mau datang. Akhirnya syaitan mengajaknya agar menyembahnya (syaitan) dengan mengatakan: “Ikutilah aku, maka aku tunjukkan jalannya.

Ini adalah teguran keras dari Allah kepada orang orang kafir dari bani Adam yang menaati syaitan. Sesungsuhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi mereka. Saitan telah bermaksiat kepada Ar Rahman yang menciptakan dan memberi mereka rezeki.

Baca Juga (Salah Kaprah Orang Kristen Yang Menjadikan Nabi Isa Itu Sebagai Tuhan)

Dulu Jin Itu Disembah Banyak Orang, Sekarang Masih Adakah? | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *