Apakah perbuatan yang buruk termasuk perbuatan syaitan ?

Pro Rahasia.com, Jawab benar sekali , allah ta’alah berfirman : Katakanlah kepadaku hamba – hambaku , Hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ( benar ). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia  ( QS Al – Isra 53 ).

Pada ayat ini allah memerintahkan hamba dan rasulnya muhammad mengajak kaum mukminin agar senantiasa mengatakan apapun yang mulia dan paling baik dari setiap perkataan dan dialognya terhadap sesama . Jika mereka tidak melakukan itu niscaya syaitan menimbulkan perselisihan di antara mereka . Sebab syaitan itu mengeluarkan perkataan menjadi perbuatan , sehingga terjadilah permusuhan , pertengkaran , perkelhaian , pembunuhan .

Syaitan adalah musuh bebuyutan bagi nabi adam adam dan keturunanya ketika menolak bersujud kepada adam. Permusuhan syaitan ini sangat jelas dan nyata hingga hari kiamat .

Baca Juga ( Sifat – Sifat Syaitan Yang Perlu Kamu Ketauhi Sebelum Terlambat )

Apakah perbuatan yang buruk termasuk perbuatan syaitan ? | prorahasia | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *